വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചില ചെടികൾ അപകടകാരികളാണ്.!! നിങ്ങളെ വകവരുത്താൻ വരെ കഴിവുള്ള 10 വിഷസസ്യങ്ങൾ.!!

ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വീടുകളിൽ പലരും വളർത്തുന്ന അപകടകാരികളായ, നിങ്ങളെ തന്നെ വകവരുത്താൻ കഴിവുള്ള കുറച്ചു ചെടികളെ കുറിച്ചാണ്. പലർക്കും ഇത് തമാശയായി ഒരുപക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇത്തരം ചെടികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. പൂക്കളും കായ്‌കൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്.

പ്രകൃതയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് സസ്യവർഗങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇവയിൽ തന്നെ അപകടകാരികളായ വിഷവീര്യമുള്ള ചില സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ, നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ കാരണമായേക്കാം. പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് ദോഷകരമായ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ മറ്റു ജീവികൾക്ക് ഉപജീവനവുമാണ്.

അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ.? ആദ്യം പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പച്ച എന്ന ചെടിയെ കുറിച്ചാണ്. പലരും വീട് പരിസരങ്ങളിൽ ഈ ചെടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് നീരെടുത്ത് മുറിയിൽ വെക്കുന്നത് സർവസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഈ ചെടിയിൽ ഒരു വിഷപദാർഥം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ചെടികൾ കഴിക്കുന്ന കന്നുകാലികളിൽ ഇതിന്റെ വിഷാംശംകലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതോക്കെയാണ് 10 വിഷസസ്യങ്ങൾ എന്ന് വീഡിയോയിൽ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഏവർക്കും വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവാണിത്. Video credit: Facts Mojo