Browsing Tag

Easy Grass remove tips

പുല്ല് പറിച്ചു ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട! എത്ര കാട് പിടിച്ച പുല്ലും ഉണക്കാൻ ഈ ഒരു സാധനം…

Easy Grass remove tips: മഴക്കാലമായാൽ മുറ്റത്തും തോട്ടത്തിലും കളകൾ അഥവാ പുല്ലുകളും മറ്റും വളർന്നു വരുന്നത്