തേങ്ങയും യീസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ നല്ല പഞ്ഞി പോലെത്തെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.. | Kerala Appam Recipe

വീട്ടിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ആഘോഷങ്ങളിൽ പോയി അപ്പം കഴിക്കുന്നവർ പലരും വീട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വീട്ടമ്മമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നവും ഈസ്റ്റും തേങ്ങയും അധികം

അരക്കാതെ എങ്ങനെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ്. ചിലർക്ക് ഈസ്റ്റ് അധികം വരയ്ക്കുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അപ്പത്തിന് മയം വരുത്താമെന്ന് ഓരോ വീട്ടമ്മമാരും അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം ആണ്. അവർക്കായി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു രീതി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞി രിക്കുകയാണ്.

പച്ചരിയും അല്പം അവലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആരുടെയും നാവിനെ മയക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല പോലത്തെ അപ്പം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ള ത്തിൽ ഇട്ട് നന്നായി കുതിർത്ത് ശേഷമാണ് ശേഷം 2 കപ്പ് അരിപൊടി യിലേക്ക് ഉഴുന്ന് മാവ്

നന്നായി അരച്ച് മിക്സ് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. മാറുന്നതുവരെ മാവിനെ ലൂസ് ആക്കി എടുത്തശേഷം സ്വാദിഷ്ട മായ അപ്പം വീടുകളിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. എങ്ങിനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. Video Credits : Mia kitchen