ചക്ക മുറിക്കാൻ ഇനി എന്തെളുപ്പം.. ക ത്തി പോലും വേണ്ട; കത്തിയില്ലങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ചക്ക മുറിക്കാം.!! | Jackfruit Cleaning Simple Tips

Jackfruit Cleaning Simple Tips Malayalam : നമ്മുടെ വീടുകളിലും പരിസരത്തും പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് ഏറെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളിൾ ഒന്നാണല്ലോ ചക്ക. ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പേരിയും തോരനും മറ്റു പലഹാരങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ നന്നേ കുറവായിരിക്കും. മാത്രമല്ല പഴുത്ത ചക്ക അത്തരത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കും.

ഏറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു ചക്ക എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തലവേദനയായി മാറാറുണ്ട്. അവ നല്ല രീതിയിൽ മുറിക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും ചെറുതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വലിയ ക ത്തി പോലെയുള്ള ആയു ധങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ക ത്തി പോലുമില്ലാതെ

Jackfruit Cleaning

എങ്ങനെ ചക്ക മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തേങ്ങ പൊളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വൃത്തിയായി ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചക്ക കഷണങ്ങളാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു സാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ചക്ക ഒരു തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നതു പോലെ അവയുടെ നാല് ഭാഗത്തും പാരയിൽ കു ത്തി അമർത്തി വിടർത്തുക.

ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്താൽ ചക്ക നെടുകെ കീറി പോരുന്നതാണ്. ശേഷം ഓരോ കഷണം എടുത്ത് വീണ്ടും അത്തരത്തിൽ വളരെ ഈസിയായി ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചക്ക മുറിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂക്ക് ഭാഗം ചക്കയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ അതിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുള ഊരിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. Video Credit : Ramshi’s tips book

4.2/5 - (12 votes)